Loading...
Loading...
Hỗ trợ 24/7
0912 817 117

Tất cả sản phẩm

Gà ức Phi-Lê

800.000 đ 1.000.000 đ

Gà fi lê

Liên hệ

Cánh gà

450.000 đ 500.000 đ

Đùi gà gốc tư 2

50.000 đ 100.000 đ