Loading...
Loading...
Hỗ trợ 24/7
0946848801

CHẢ HUẾ - THƯƠNG HIỆU CHUỐI XANH

LẠP XƯỞNG TÔM SÓC TRĂNG

Dứa Cọng Phi lê (2nắng)

Dứa Xẻ-Rút Xương (2 nắng)

Khô cá chỉ vàng (3 nắng khô queo)

Khô lù đù (3 nắng khô queo)

Đuôi Dứa (2 Nắng)

Nước Mắm Bé Bầu Cà Ná THƯỢNG HẠNG

Đăng ký nhận email